1600mm 分條機

  • 厚度範圍: 0.3mm – 4.0mm
  • 寬度: 25mm – 1600mm

  630mm 分條機

  • 厚度範圍: 0.3mm – 3.0mm
  • 寬度: 10mm – 630mm

  日本製高速整平飛剪機

  • 厚度範圍: 0.3mm – 2.0mm
  • 寬度: 350mm – 1250mm
  • 長度: 350mm – 6000mm

  1600MM 修邊精密整平飛剪機

  • 厚度範圍: 0.3mm – 3.5mm
  • 寬度: 350mm – 1524mm
  • 長度: 450mm – 6000mm

  800MM 高速整平飛剪機

  • 厚度範圍: 0.3mm – 1.5mm
  • 寬度: 100mm – 800mm
  • 長度: 200mm – 2000mm

  1600mm 雙面研磨機

  • 厚度範圍: 0.3mm – 3.0mm
  • 寬度: UP to 1600mm
  • 可生產表面: No.3/No.4/No.5/No.6/SB

  1600mm 油式研磨機

  • 厚度範圍: 0.3mm – 3.0mm
  • 寬度: UP to 1600mm
  • 可生產表面: No.3/No.4/No.5/No.6/HL/SB

  1600mm 平板拋砂機

  • 厚度範圍: 0.3mm – 25mm
  • 寬度: UP to 1600mm
  • 長度: UP to 6100mm
  • 可生產表面: No.3/No.4/No.5/No.6

  日本製鏡面研磨機

  • 厚度範圍: 0.3 – 6.0mm
  • 寬度: UP to 1524mm
  • 長度: UP to 6000mm

  PVD 鍍鈦機

  • 厚度範圍: UP to 6.0mm
  • 寬度: UP to 1524mm
  • 長度: UP to 4000mm
  • 可生產顏色:香檳金、金色、咖啡、古銅、黑色、石磨黑

  包裝及出貨

  我們提供最專業的包裝及裝櫃服務,確保產品在運送途中安全無虞。


  PACKING AND LOADING
  PACKING AND LOADING
  PACKING AND LOADING
  PACKING AND LOADING
  PACKING AND LOADING
  PACKING AND LOADING
  PACKING AND LOADING
  PACKING AND LOADING
  PACKING AND LOADING